Зміст журналівВикористання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Метод розрахунку газотурбінної установки

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф., https://orcid.org/0000-0003-2610-568X
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 3(34):47-51
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.7
Надійшла: 09.09.2013
Опубліковано: 12.11.2013

Анотація:

Проблему утилізації теплових вторинних енергоресурсів, що утворюються у різних теплових установках, які працюють на природному газі, необхідно вважати дуже актуальною з точки зору енергозаощадження. Найбільш доцільний шлях її розв’язання пов’язаний із технологією термохімічної регенерації, що ґрунтується на конверсії палива з продуктами згоряння. Розроблено схему газотурбінної установки з комбінованою системою термохімічної та повітряної регенерації, що ґрунтується на двох технічних рішеннях: 1) термохімічний реактор розташований не за турбіною (де температура продуктів згоряння досить низька), а між її циліндрами високого і низького тиску; 2) коефіцієнт надлишку повітря дорівнює одиниці, і для зниження температури продуктів згоряння перед турбіною певна частина їх подається у камеру згоряння. Крім того, запропоновано метод розрахунку газотурбінної установки з комбінованою системою регенерації, і розроблено відповідну програму. Числові розрахунки показали, що ця схема забезпечує дуже високий ККД (до 57,6%) та знижує викиди шкідливих речовин.

Ключовi слова: газотурбінна установка, термохімічна регенерація, термодинамічний розрахунок, відпрацьовані гази, конвертоване паливо.

Скачування:

Повний текст (PDF)