Зміст журналівВплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок

Дубовський С.В., д-р техн. наук, ст. наук. співр.,
Бабін М.Є.,
Каденський М.Я.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 3(34):35-46
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621,311,22+621,311,25:621.039
Надійшла: 29.07.2013
Опубліковано: 12.11.2013

Анотація:

У статті розглянуто можливість адаптації енергетичної галузі до змін кліматичних факторів.
Останніми роками стає дедалі зрозумілим, що аномальні кліматичні зміни набувають закономірного характеру, формуючи багаторічний тренд як щодо підвищення середньої температури земної поверхні, так і щодо зростання частоти і амплітуди аномальних кліматичних проявів, що здійснюють дедалі більші фізичні впливи на енергетичну інфраструктуру. Вони можуть істотно змінюватися за час існування енергетичних об’єктів, що триває десятки років.
Це зумовлює високу актуальність досліджень з визначення вразливості об’єктів паливно-енергетичного комплексу до змін клімату, спрямованих на розробки заходів з адаптації енергетичної галузі в цілому, а також її окремих підприємств до імовірних кліматичних змін.
Основна частина роботи спрямована на оцінку кліматичної вразливості ККД теплових електричних станцій замкненого циклу, а саме, потужних паротурбінних установок ТЕС, ТЕЦ і АЕС, що входять до складу генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, які мають водяні системи охолодження: прямотокові, що використовують природну воду рік і великих водоймищ і обернені, що здійснюють штучне охолодження циркуляційної води у ставках-охолоджувачах, бризкальних басейнах і мокрих градирнях.
Розроблено методологічні аспекти впливу змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок. Виконано розрахунки з визначення змін потужності і ККД паротурбінних установок ТЕС, ТЕЦ та АЕС залежно від температури охолоджувальної води за енергетичними характеристиками. Проведено чисельні оцінки температурної залежності потужності та ККД типових турбоустановок ТЕС та АЕС.
Зроблено висновки про те, що внаслідок суттєвої нелінійності процесів температурних змін, для їх коректного відображення необхідно надавати відповідні значення температурних коефіцієнтів ККД у окремих характерних температурних зонах і вибрано таки характерні зони.
Найбільший вплив на ефективність роботи опалювальних котелень на органічному паливі здійснює температура атмосферного повітря. Ефект впливу збільшення температури повітря враховується в енергетичних характеристиках водогрійних котельних агрегатів у вигляді поправки на ККД брутто, яка надана для найбільш поширених в Україні котлів систем централізованого теплопостачання типу ПТВМ-100.

Ключовi слова: кліматичні фактори, енергетичні характеристики, ККД, температура, паротурбінні установки, конденсація пари.

Лiтература:

 1. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2014. № 5/842. С. 36.
 2. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2015. № 5/894. С. 37.
 3. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2016. № 6/946. С. 38.
 4. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2017. № 5/996. С. 34.
 5. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2018. № 4/1046. С. 36.
 6. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2019. № 6/1098. С. 37.
 7. Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2015. С. 67—83.
 8. Структура шахтного фонду України та виробничі потужності діючих шахт і розрізів на 2018 рік: керівний документ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2018. 14 с.
 9. Сидляренко Я. Потенциал украинского углепрома, ситуация через призму машиностроения. II Международная конференция по угольной промышленности. Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и мире. ДТЭК. URL: https://dtek.com/content/files/yakiv-sidlyarenko.pdf (дата звернення: 15.01.2020).
 10. Левицька Н. Про пріоритетність українського вугілля в тепловій генерації та комунальному секторі держави та соціальні аспекти. ДТЕК. URL: https://dtek.com/content/files/nataliya-levits_ka.pdf (дата звернення: 09.01.2020).
 11. Концепція реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250358427 (дата звернення: 20.01.2020).
 12. Макаров В.М., Перов М.О., Макортецький М.М., Новицький І.Ю. Методика визначення перспективності шахт України. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2010. № 6. С. 123—127.
 13. Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 1(48). С. 16—23. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.016
 14. Makarov V. Optimization of technological development of coal mining in Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. Р. 345—363. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2

Скачування:

Повний текст (PDF)