Зміст журналівКласифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці

Соколовська І.С., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0003-1959-9837 ,
Стоянова І.І., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 3(34):66-74
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 621.311:006.07
Надійшла: 24.10.2013
Опубліковано: 12.11.2013

Анотація:

Виконання міжнародних екологічних вимог у галузях паливно-енергетичного комплексу є однією з умов подальшої інтеграції України в ЄС. Розглянуто основні Директиви ЄС з питань екології, які є визначальними для електроенергетики. На базі концепції технічних енергетичних систем розроблено класифікацію завдань стандартизації щодо викидів та експлуатаційних впливів об’єктів електроенергетики, яка дає змогу комплексного вирішення екологічних проблем енергетики з урахуванням забруднення повітря, води й ґрунту, а також опромінення й теплових впливів. На її основі проведено аналіз міжнародних та національних екологічних стандартів та визначено основні завдання стандартизації з питань екології в галузі електроенергетики України. Показано, що оновлення нормативної бази електроенергетики шляхом гармонізації національних стандартів з європейськими та міжнародними створює умови для максимально можливого зниження негативного впливу об’єктів електроенергетики на довкілля на всіх етапах виробництва, передавання та розподілення електричної та теплової енергії.

Ключовi слова: екологічні вимоги, директиви, класифікація, екологічні стандарти, вплив на довкілля, енергооб’єкти.

Скачування:

Повний текст (PDF)