Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні

Симборський А.І., канд. екон. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 3(34):60-65
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 633.1:636.2
Надійшла: 24.10.2013
Затверджено до друку: 12.11.2013

Анотація:

Розглянуто основні техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісію парникових газів в Україні. Проаналізовано посівні площі зернових культур та динаміку фактичного виробництва продукції рослинництва, динаміку чисельності поголів’я продуктивної худоби в тваринництві, споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві та зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє середовище в 2000–2010 роках. Посівні площі основних зернових культур значно збільшились: озимої пшениці – на 15,4%, ячменю – в 4,4 раза, кукурудзи на зерно – в 2 рази. При загальному збільшенні обсягів зернових культур в 1,6 раза озимі культури були більш вагомими і розвивалися інтенсивними темпами. Так, виробництво озимого ячменю та кукурудзи на зерно зросло більш ніж в 3 рази, соняшника – майже в 2 рази, а ріпака та сої – відповідно в 11,1 та 26,3 раза. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств в 2010 р. зменшилася в порівнянні з 2000 р. на 52,3%, в тому числі молочних корів – на 46,9%.
У зв’язку із зменшенням виробництва сільськогосподарської продукції зменшилося і споживання палива та енергії. Так, використання палива зменшилось за вказаний період на 32,9%, в тому числі рідкого – на 35,3%. Споживання газоподібного палива збільшилось на 71%, а його питома вага в загальному споживанні зросла відповідно з 2,49 до 6,3%. Це і зумовило значне зменшення використання твердого палива (в 4,2 раза) та частки його в загальному споживанні з 0,51 до 0,2%. Споживання електричної енергії в сільському господарстві скоротилось на 48,5%. Значно зменшились в цей період і викиди парникових газів. Так, викиди вуглекислого газу знизились на 31%, сумарні викиди метану – на 47,7%, в тому числі внаслідок кишкової ферментації – на 51,5% та використання гною – на 39,2%.

Ключовi слова: рослинництво, тваринництво, посівні площі, паливно-енергетичні ресурси, кишкова ферментація, парникові гази.

Скачування:

Повний текст (PDF)