Зміст журналівВикористання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Розрахунок конверсії палива

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 2(33):39-42
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.7
Надійшла: 15.03.2013
Опубліковано: 04.07.2013

Анотація:

Обговорюються можливості використання теплових вторинних енергоресурсів – фізичної теплоти відпрацьованих газів теплоенергетичних та теплотехнологічних установок. Повітряна регенерація не дозволяє повністю використати теплоту продуктів згоряння, а в деяких випадках нагрівання повітря неприпустиме. Тому єдиним реальним способом використання теплоти продуктів згоряння є термохімічна регенерація, що ґрунтується на ендотермічній реакції палива з відповідним окислювачем. Крім того, цей метод дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин (зокрема, оксидів азоту) в атмосферу.
Розроблено спосіб визначення рівноважного складу реагуючої газової суміші, що ґрунтується на пошуку мінімуму загальної вільної енергії системи. Для цього використовується найбільш універсальний і простий в реалізації метод крутого спуску з квадратичною апроксимацією. Отримано замкнену систему лінійних алгебричних рівнянь для множників Лагранжа та безрозмірної загальної кількості молів у системі, яка розв’язується на кожному кроці крутого спуску. Обговорюються особливості реалізації розробленого методу з урахуванням властивостей функції, що описує сумарну вільну енергію системи. Наведено приклад обчислення рівноважного складу суміші метану з продуктами його згоряння.

Ключовi слова: вторинні енергоресурси, термохімічна регенерація, реагуюча суміш, рівноважний склад, вільна енергія, метод крутого спуску.

Скачування:

Повний текст (PDF)