Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимальні параметри відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом

Дубовський С.В., д-р техн. наук, ст. наук. співр., Бабін М.Є., Коберник В.С., Каденський М.Я.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 2(33):32-38
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 662.613/536.7/621.577
Надійшла: 17.06.2013
Затверджено до друку: 04.07.2013
Анотація: Стаття присвячена оцінці раціональних параметрів відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом. Проведено аналіз існуючих робіт, з яких визначено, що важливим є забезпечення максимальної ексергії відібраної теплоти.
Основна задача роботи – визначити умову максимуму ексергії теплоти, сприйнятої теплообмінником-конденсатором при ізобарному охолодженні газопарової суміші для заданого значення дефіциту точки роси охолоджених газів. На прикладі котельної установки типу ПТВМ-100 проведено імітаційне і оптимізаційне моделювання охолодження димових газів у теплообмінниках-утилізаторах з використанням принципів подібності теплообміну і масообміну.
Встановлено, що оптимальні значення температури теплообмінника-конденсатора необхідно підтримувати в діапазоні 36–41°С, в залежності від навантаження котла, а температуру охолодження газів – в межах 52–66?С у відповідності із зростанням обмеження на точку роси в межах від 10°С до 20°С, залежно від теплотехнічних характеристик газоходів і димових труб.
Коефіцієнт утилізації теплоти відхідних газів при зазначених режимах охолодження збільшується з ростом завантаження котла і зменшується із зростанням обмежень на дефіцит точки роси відхідних газів
Представлені дані дають можливість вибрати необхідні параметри теплових насосів та оцінити ефективність заходів з утеплення газоходів і стовбурів димових труб котелень виходячи з їх фактичних теплотехнічних характеристик.
Ключовi слова: відхідні гази, котельні установки, тепловий насос, низькопотенціальна теплота, теплообмінник-утилізатор, утилізація.