Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Моніторинг основних показників Енергетичної стратегії України

Кулик М.М., д-р техн. наук, академік НАН України
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 2(33):57-60
Рубрика: Короткі повідомлення
УДК: 620.9
Надійшла: 14.06.2013
Затверджено до друку: 04.07.2013
Анотація: Проведено співставлення фактичних показників розвитку енергетики України у 2005–2012 рр. з основними прогнозними показниками її діючої Енергетичної стратегії (ЕС) (валовий внутрішній продукт (ВВП), первинні паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), електроенергія, природний газ, енергоємність та електроємність ВВП). Зазначені фактичні показники у 2006–2008 рр. були близькими до показників оптимістичного сценарію ЕС. Криза 2008 р. порушила цю тенденцію в бік їх значного погіршення у 2009 р., однак станом на 2011 р. обсяги виробництва ВВП, споживання електроенергії і первинних ПЕР вийшли на траєкторію песимістичного розвитку, передбачену діючою ЕС (їх розбіжність з фактичними даними становить 1,5–2,5%). Ця тенденція спостерігалась і в 2012 р.
Ключовi слова: енергоресурси, споживання, електроенергія, природний газ, енергоємність, електроємність.