Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Резерви використання вторинних теплових енергетичних ресурсів у харчовій промисловості України

Майстренко Н.Ю.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 2(33):43-48
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 620.662.3
Надійшла: 18.06.2013
Затверджено до друку: 04.07.2013
Анотація: Проаналізовано стан використання вторинних теплових енергетичних ресурсів у харчовій промисловості на прикладі виробництва хлібобулочних виробів та виробництва пива. Встановлено, що обсяги використання значні.
Основними факторами, що визначають економію витрат енергетичних ресурсів і відсутність небажаних токсичних речовин у готовому продукті, є технічний рівень виробництва, технологія, що застосовується, способи підготовки сушильного агента та кондиційованого повітря, а також ступінь використання вторинних теплоенергетичних ресурсів і відходів виробництва. Для поглиблення використання ВТЕР необхідно переглянути діючі паливно-енергетичні баланси відповідних підприємств з метою максимального залучення ВТЕР та одночасного забезпечення можливих сусідніх споживачів; поновити випуск економічно необхідного утилізаційного обладнання, передбачити краще оснащення агрегатів-джерел ВТЕР вже існуючими утилізаційними установками, відновлення виробництва рекуператорів і котлів-утилізаторів, запасних частин до них та комплектуючих; обладнати промислові печі малої та середньої потужності рекуператорами з метою скорочення витрат палива і зменшення втрат тепла з викидами, тобто зменшення виходу ВТЕР.
Запропоновано заходи щодо збільшення використання ВТЕР та прогноз їх виходу в 2015 та 2020 роках.
Ключовi слова: вторинні теплові енергетичні ресурси, економія енергетичних ресурсів, енергозбереження.