Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Вплив режимних параметрів на ефективність мокрої очистки димових газів від частинок золи

Федінчик І.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 1(32):50-54
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 532.529
Надійшла: 05.04.2013
Затверджено до друку: 25.04.2013
Анотація: Поліпшення ефективності очистки димових газів пиловугільних котлів від леткої золи є важливою екологічною задачею. В енергетиці України значне поширення знайшли апарати для мокрої очистки димових газів (скрубери), але їх ефективність часто не відповідає сучасним вимогам, хоча можливості покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Найбільш доцільний варіант розв’язання цієї задачі пов’язаний із математичним моделюванням. Таку модель було свого часу побудовано за участю автора, і на цій основі розроблено програму GLS5. З її допомогою проведено числові дослідження еволюції стану трифазового середовища стосовно до очистки газів у порожнистому скрубері.
На прикладі базового варіанта розрахунків проаналізовано закономірності зміни швидкості, температури та питомої витрати крапель і твердих частинок по довжині потоку. Досліджено залежність ефективності уловлювання частинок золи від витрати води та початкових швидкостей крапель і газу. Показано, що уловлювання покращується зі збільшенням густини зрошування скрубера та швидкості крапель, а також зі зменшенням швидкості газу. Наведено пояснення отриманих залежностей.
Ключовi слова: трифазовий потік, краплі, тверді частинки, ітераційний алгоритм, очистка газів від золи, ефективність.