Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України

Блінов І.В., канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 1(32):38-44
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 621.316
Надійшла: 26.10.2012
Затверджено до друку: 25.04.2013
Анотація: Сьогодні в Україні практично відсутні системи первинного регулювання частоти та потужності (ПРЧП), а кількості електростанцій, що здатні забезпечити ОЕС України резервами з вторинного регулювання частоти (ВРЧП), не вистачає. Однією з основних причин виникнення цієї ситуації є відсутність методів стимулювання та оплати електростанціям за надання допоміжних послуг (ДП), зокрема із регулювання частоти. Методи конкурентного відбору постачальників ДП, що використовуються в Європі та світі, не можуть сьогодні використовуватися в Україні внаслідок відсутності виробничих потужностей та технічних можливостей для повноцінного ПРЧП та ВРЧП в ОЕС України. На основі аналізу світового досвіду, правил оптового ринку електричної енергії України та спираючись на проведені дослідження в статті запропоновано метод з визначення основної складової витрат, пов’язаних із наданням ДП – витрат на підтримку стану готовності i-го енергоагрегата електростанції до надання ДП з ПРЧП та/або ВРЧП. Такі витрати визначаються величиною втраченої вигоди, що виникає внаслідок необхідності утримання резерву активної потужності, яка могла бути використана власником енергоагрегата електростанції для продажу електричної енергії на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), незалежно від фактичного використання цього резерву при наданні ДП. Запропонований в статті метод може використовуватися як в існуючій сьогодні в Україні моделі ОРЕ, так і при впровадженні балансуючого ринку електричної енергії.
Ключовi слова: ринок допоміжних послуг, регулювання частоти, витрати електростанцій.