Зміст журналівМетодологічні аспекти розвитку систем енергозабезпечення регіонів

Дрьомін В.П., Дрьомін І.В., Шафранович Ю.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 1(32):20-27
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 620.9
Надійшла: 15.03.2013
Опубліковано: 25.04.2013

Анотація:

Однією з головних причин незадовільного розвитку систем енергозабезпечення на базі місцевих паливно-енергетичних ресурсів у регіонах є відсутність наукових розробок та рекомендацій методологічного плану з розробки та виконання відповідних регіональних цільових програм.
Стаття присвячена аналізу методологічних аспектів та передумов для розвитку систем енергозабезпечення регіонів (районів), складових частин проблеми та кінцевих цілей, а також розробленню загальної стратегії та порядку її реалізації силами і можливостями органів місцевого самоврядування в умовах відсутності джерел фінансування.
Конкретизовані такі базові поняття, як «проблема» та «ціль», визначений їх взаємозв’язок з процесом пошуку відповідних рішень. Підкреслена необхідність підготовчого етапу цільової програми, в рамках якого здійснюється організаційне становлення процесу її реалізації. Запропоновані підходи фрагментарного послідовного розвитку та прогресивного фінансування, що забезпечує мінімізацію ризику та виключає невизначеність успішного завершення програми.

Ключовi слова: енергозабезпечення, паливно-енергетичні ресурси, цільова програма розвитку, методологія, регіони, фінансове забезпечення.

Скачування:

Повний текст (PDF)