Зміст журналівВизначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання

Стогній О.В., канд. техн. наук, Макаров В.М., Каплін М.І., Білан Т.Р.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 1(32):28-37
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 004.942:622.68
Надійшла: 15.03.2013
Опубліковано: 25.04.2013

Анотація:

Вибір оптимальної марки вугілля для ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання здійснюється за допомогою формулювання задачі багатокритеріальної оптимізації для системи котел–вугільне паливо. Запропоновано сукупність частинних критеріїв оптимальності для оцінки ефективності функціонування ТЕЦ під час спалювання вугілля в котлі.
На основі аналізу та оцінки ступеня впливу основних параметрів енергетичного вугілля на показники роботи ТЕЦ для математичного моделювання вибрано фізико-хімічні, теплотехнічні та економічні характеристики – зольність, вміст сірки, волога, теплота згорання, ціна продукції та коефіцієнт доступності – частка виду вугільної продукції в сукупному обсязі вітчизняного товарного вугілля.
Для визначення узагальненого критерію оптимальності системи використано принцип крайнього песимізму (критерій Вальда). Оптимальним вважається вид вугільної продукції, для якого мінімальна оцінка за одним із частинних критеріїв є максимальною у переліку цих видів. Таким чином досягається рівноправність впливу окремих критеріїв на результат вибору.
Розглянуто приклад застосування розробленої моделі до вибору оптимальної марки палива при переведенні на спалювання вугілля котла БКЗ-420-140НГМ. Для оцінки ефективності паливозабезпечення ТЕЦ використано вісім технологічних, теплотехнічних та фізико-хімічних, цінових показників вугільної продукції власного виробництва та шести – для імпортованого вугілля.

Ключовi слова: енергетичне вугілля, марка, ТЕЦ, штиб, багатокритеріальна оптимізація.

Скачування:

Повний текст (PDF)