Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни

Стогній О.В., канд. техн. наук, Каплін М.І., Білан Т.Р.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):38-45
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 004.942:622.68
Надійшла: 8.11.2012
Затверджено до друку: 07.12.2012
Анотація: Врахування вимог енергетичної безпеки в моделях паливозабезпечення економіки держави має здійснюватись вже на етапі моделювання потоків та балансів палив. Це випливає з необхідності перерозподілення обсягів між країнами-експортерами або обмеження загальної величини імпорту при одночасному зростанні власного видобутку.
Запропоновані методи врахування вимог енергетичної безпеки базуються на представленні факторів енергетичної безпеки разом з їх пороговими значеннями у вигляді лінійних обмежень задачі лінійного програмування.
Лінійні обмеження, утворені факторами енергетичної безпеки, виражаються через змінні обсяги продуктів моделі паливозабезпечення країни, що є моделлю виробничого типу, побудованою на основі поняття технологічного способу Канторовича.
В застосуванні до абстрактної мережі паливозабезпечення з використанням мережних аналогій для узагальнення способів структурування технологічних способів, ця модель містить всі необхідні конструктивні засоби врахування показників енергетичної безпеки, які визначаються функціонуванням системи паливозабезпечення.
Ключовi слова: паливозабезпечення, фактори енергетичної безпеки, модель виробничого типу, технологічний спосіб.