Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення

Яценко В.П., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):54-59
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 662.965:697.946
Надійшла: 04.12.2012
Затверджено до друку: 07.12.2012
Анотація: Електростатичне очищення димових газів є основним методом уловлювання частинок золи на теплових електростанціях. Такий метод є достатньо універсальним, придатним для багатьох дисперсних систем, в широкому діапазоні розмірів частинок. Електрофільтрами оснащені близько 62 % пиловугільних ТЕС України. Пошук оптимальних умов проведення процесу очистки димових газів енергетичних котлів від завислих частинок (леткої золи, продуктів недопалу та інш.) є важливою екологічною задачею.
Оптимальні режими будь-якого процесу можна визначити шляхом проведення експериментальних чи аналітичних досліджень. Але в багатьох випадках адекватне аналітичне дослідження технічного об’єкта виконати складно, а натурні експерименти потребують значних витрат часу і матеріальних ресурсів. Тоді задачу оптимізації простіше вирішити за допомогою методів математичного планування екстремальних експериментів.
З використанням цих методів сформовано визначальні критерії процесу електростатичного очищення димових газів ТЕС від леткої золи, визначено їх граничні значення, побудовано план проведення екстремальних експериментів, отримано рівняння регресії, що описує цільову функцію, і проведено досліди за методом крутого сходження.
Встановлено, що для даного процесу не можна вказати єдину точку у факторному просторі, де досягається оптимальна величина ефективності очищення. У зв’язку з цим, в роботі визначено лише області значень критеріїв, в яких забезпечуються максимальні коефіцієнти осадження частинок на осаджувальний електрод електрофільтра. Отримані результати дозволяють запропонувати оптимальні режими процесу електростатичного очищення димових газів від леткої золи.
Ключовi слова: зола, електрофільтр, визначальний критерій, факторний простір, оптимізація.