Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Розроблення нової комплексної системи автоматичного управління електричним навантаженням ОЕС України на основі електротермічних споживачів-регуляторів

Дубовський С.В., д-р техн. наук, Ленчевський Є.А., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):12-20
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.311.661.51
Надійшла: 05.12.2012
Затверджено до друку: 07.12.2012
Анотація: На сьогодні в ОЕС України існує реальна проблема щодо необхідності забезпечення європейського рівня стабільності частоти. Без розв’язання цього питання вже у найближчі роки в ОЕС України будуть відсутні належні умови для подальшого нормального розвитку її генеруючих потужностей. Саме для розв’язку поставленої задачі у роботі розглянуто питання щодо можливості досягнення в ОЕС України заданого європейського рівня стабільності частоти. Проведені дослідження показали, що вирішити це питання в ОЕС України можливо буде лише за умов впровадження нової комплексної системи автоматичного управління навантаженням електротермічних споживачів-регуляторів (ЕТСР). Розглянуті у роботі принципи структурної побудови нової системи автоматичного управління дозволяють вирішити важливі питання в енергосистемі щодо усунення нічних провалів навантаження ГЕН. Усунення нічних провалів дозволяє забезпечити у енергосистемі заданий мінімальний рівень навантаження, достатній для утримання в роботі усіх маневрових енергоблоків ТЕС.
Головною особливістю створення нової автоматично керованої системи ЕТСР буде те, що в останній пропонується застосувати принципово новий вторинний резерв потужностей, сформований у енегосистемі на основі потужностей електроприводу сучасних електротермічних котелень (ЕТК). Саме завдяки наявності у енергосистемі такого автоматично керованого резерву систем ЕТСР стало можливим вирішити ряд актуальних питань, таких як подовження ресурсу та підвищення надійності роботи енергоблоків ТЕС, а також досягти у енергосистемі більш високого рівня стабільності її частоти.
У роботі обґрунтована можливість досягнення в енергосистемі із відносно невеликою встановленою потужністю, якою є ОЕС України, стабільності частоти на європейському рівні та визначити перспективний напрямок у побудові нових більш досконалих систем автоматичного управління.
Ключовi слова: потужність, частота, споживачі-регулятори, ОЕС України.