Зміст журналівПотенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля

Макаров В.М., Перов М.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):46-53
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 622.23.002.5
Надійшла: 20.09.2012
Опубліковано: 07.12.2012

Анотація:

Вугільна галузь є не тільки одним з основних виробників і постачальників палива на внутрішній ринок України, але й споживачем паливно-енергетичних ресурсів, з яких 83 % припадає на електроенергію. Близько 81,5 % електроенергії використовується на видобуток вугілля, 5,4 % — на збагачення і біля 0,1 % — на виробництво буровугільних брикетів.
Мета статті – визначення потенціалу енергозбереження в технологічних процесах видобутку і переробки вугілля.
В роботі виконано теоретичне узагальнення та отримано розв’язок важливої наукової техніко-економічної задачі оцінки обсягів заощадження енергоресурсів при впровадженні енергоефективних технологій у вугільній промисловості України. Проведено розрахунки можливих обсягів впровадження енергоефективних технологій та обсягів заощадження енергоресурсів до 2020 р.
Проведені аналіз та оцінка потенціалу енергозбереження показали, що при видобутку вугілля економія електроенергії може становити біля 25 %, загальна економія електроенергії по основних процесах збагачення може скласти 19 %.
Сумарні обсяги заощадження електроенергії на період до 2020 р. при видобутку вугілля можуть становити близько 12,7 млрд кВт.год., при збагаченні вугілля – близько 0,73 млрд кВт.год.

Ключовi слова: вугілля, видобуток, збагачення, енергоспоживання, потенціал, енергозбереження.

Скачування:

Повний текст (PDF)