Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007-2010 роки

Білодід В.Д., канд. техн. наук, Куц Г.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):29-37
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 621.31
Надійшла: 26.09.2012
Затверджено до друку: 07.12.2012
Анотація: Визначено, що за розглянутий період в системі централізованого теплопостачання країни продовжує зберігатись тенденція зростання частки опалювальних котелень у загальному обсязі відпуску теплової енергії (в 2010 р. ця частка дорівнювала 64,8 % проти 61,8 в 2007 р.). В той же час в самій системі опалювальних котелень проходить її децентралізація, оскільки вводяться переважно котли потужністю до 3 МВт. Основним видом палива в енергетичному балансі теплогенеруючих джерел, які фігурують в статистиці, є природний газ, частка якого складає 85 % до загального обсягу спожитого палива. За розглянутий період не спостерігається зниження фактичних питомих витрат умовного палива на відпуск теплової енергії. Для опалювальних котелень цей показник, як і раніше, знаходиться в межах 168-170 кг у.п./Гкал. Незадовільно проводяться роботи заміни трубопроводів теплових мереж, що знаходяться в аварійному стані. Їх загальна протяжність в 2010 р. досягала 54127 км (що складає 16 % від загальної протяжності).
Статистика продовжує не помічати зміни у структурі генерування теплоти, які мають місце в Україні, оскільки набувають великого розмаху процеси використання електричної енергії для цих цілей, особливо щодо генерування теплоти тепловими насосами (кондиціонерами).
Ключовi слова: теплогенеруючі джерела, система теплопостачання, опалювальні котельні, теплові мережі, питомі витрати палива.