Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Моделювання міжсистемних перетоків потужності при автоматичному регулюванні частоти

Дрьомін І.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):5-11
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.316.726
Надійшла: 29.11.2012
Затверджено до друку: 07.12.2012
Анотація: Система автоматичного регулювання частоти і потужності призначена, насамперед, для автоматичного вторинного регулювання частоти і перетоків потужності. Для оцінки навантаження на лінії електропередачі розроблена динамічна модель перетоків потужності між зонами регулювання в енергооб’єднанні.
Метою статті є визначення параметрів перехідних процесів зміни частоти і перетоків потужності та відповідних законів регулювання при виникненні ударного збурення в ОЕС України в режимі її паралельної роботи з енергооб’єднанням ENTSO-E.
Запропонована математична модель перетоків потужності разом з удосконаленим програмно-інформаційним комплексом дозволяють моделювати енергооб’єднання, що складається з двох зон регулювання з довільною деталізацією їх елементів.
Встановлено, що виникнення ударного збурення в одній із зон регулювання призводить до стрибкоподібної зміни перетоків потужності між зонами. При цьому параметри законів регулювання повинні корегуватися для кожної структури енергооб’єднання. Залучення споживачів-регуляторів забезпечує суттєве зменшення тривалості перехідного процесу, максимального відхилення частоти та інтегральної величини перетікань.
Ключовi слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, перетоки потужності, споживач-регулятор, генератор-регулятор, технологічні обмеження.