Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві

Денисов В.А.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 2(29):41-50
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 332.873:658.18
Надійшла: 02.04.2012
Затверджено до друку: 19.10.2012
Анотація: Запропоновано ієрархічну модель та програмно-інформаційні засоби для визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. Житлово-комунальне господарство розглянуто як складна динамічна керована система із заздалегідь заданою ієрархічною структурою. Сформульовано задачу ієрархічного управління такою системою. Розглянуто формування оптимальної сукупності напрямів та обсягів фінансування енергозберігаючих заходів житлово-комунального господарства.
Ключовi слова: модель, ієрархічна структура, визначення доцільних обсягів, енергоефективність, рівновага, інвестиції, ЖКГ, сценарій розвитку.