Зміст журналівМатематична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України

Стогній О.В., канд. техн. наук, Макортецький М.М.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 2(29):27-34
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 622:001. 12/.18:658.589
Надійшла: 31.05.2012
Опубліковано: 19.10.2012

Анотація:

Одна з основних причин низької ефективності вуглевидобувних підприємств – високий рівень фізичного та морального зносу устаткування для очисних і підготовчих робіт, підземного транспорту тощо.
В ситуації, коли економіка країни переживає складний період, важливим питанням у модернізації підприємств вугільної галузі є оптимальне використання державних коштів, тобто забезпечення максимальної продуктивності встановленого обладнання при мінімальних енергетичних витратах у результаті його експлуатації.
Запропоновано модель оптимізації устаткування вуглевидобувних комплексів. Вибрано критерієм оптимальності продуктивність галузі при мінімальному споживанні електроенергії та мінімальних фінансових витратах на модернізацію шахт.
Апробація моделі під час формування вуглевидобувних комплексів у вугільній промисловості України за розробленим алгоритмом засвідчила працездатність моделі та її адекватність об’єкту дослідження. Отримані результати показують високу ефективність оптимального варіанта впровадження нової техніки.

Ключовi слова: вуглевидобувна галузь, математична модель, програмно-інформаційний комплекс, гірниче устаткування, капіталовкладення.

Скачування:

Повний текст (PDF)