Зміст журналівКонцептуальні питання з модернізації теплозабезпечення населених пунктів України

Нікітін Є.Є., канд. техн. наук
Інститут газу НАН України, вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 2(29):5-11
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 620:621.31
Надійшла: 12.07.2012
Опубліковано: 19.10.2012

Анотація:

Об’єктом дослідження є системи теплозабезпечення населених пунктів, включаючи теплові джерела, мережі та будівлі. Викладено проблемні питання щодо об’єктів, які розглядаються.
Метою дослідження є розгляд деяких концептуальних питань: комплексний системний підхід, багатоваріантність задачі, яка розглядається, довготривале прогнозування цін на паливно-енергетичні ресурси та попиту на теплову енергію, проведення енергоаудитів, впровадження систем енергетичного менеджменту та широке використання енергетичного перфоманс-контрактингу.
Розроблений методичний підхід може бути використаний під час розробки концепцій, стратегій і планів модернізації теплозабезпечення населених пунктів на місцевому та державному рівні, а також при розробці нормативно-правового та нормативно-методичного забезпечення, необхідного для реалізації цих програмних документів.

Ключовi слова: термомодернізація будівель та систем теплопостачання.

Скачування:

Повний текст (PDF)