Зміст журналівЕкономіко-математична модель імпортування вугілля в України

Стогній О.В., канд. техн. наук, Каплін М.І., Білан Т.Р.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 1(28):29-34
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 004.942:622.68
Надійшла: 17.04.2012
Опубліковано: 26.04.2012

Анотація:

З появою новітніх технологій в металургії та тепловій енергетиці значно зросла потреба у вугіллі коксівних марок, більшість з яких на території України не видобувається або має низькі споживчі характеристики. Тому виникає проблема забезпечення економіки України вугільною продукцією необхідної якості у заданих обсягах, яка може бути вирішена тільки шляхом її закупівлі за кордоном.
Запропоновано економіко-математичну модель надходження імпортованого вугілля в Україну з урахуванням цінових показників транспортування та можливостей транспортної інфраструктури країни. Мережну модель імпортування вугілля в Україну побудовано на основі подання вузлів і транспортних магістралей системи постачання вугільної продукції у вигляді технологічних способів Канторовича економіко-математичної моделі виробничого типу. Це дозволило знайти доцільні обсяги закупівлі в країнах-експортерах і шляхи транспортування із врахуванням наявної потреби та обсягів власного видобутку.
Виконано оцінки обсягів надходження вугільної продукції в економіку України з країн близького та далекого зарубіжжя залізничним та морським транспортом. Виявлено умови конкурентного з Російською Федерацією імпортування із країн далекого зарубіжжя – США, ПАР, Австралії, Казахстану.

Ключовi слова: імпортування вугільної продукції, економіко-математична модель, транспортна мережа, технологічний спосіб.

Скачування:

Повний текст (PDF)