Зміст журналівІєрархічна модель оптимізації екологічних параметрів житлово-комунального господарства

Денисов В.А.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 4(27):35-38
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 332.873:658.18
Надійшла: 11.05.2011
Затверджено до друку: 09.11.2011

Анотація:

Запропоновано ієрархічну модель оптимізації екологічних параметрів житлово-комунального господарства (ЖКГ) України. Розгляд економіко-енергетичного балансу ЖКГ як еколого-економічної системи, для якої сформульовані загальна структура, завдання і принципи управління, дозволив надати моделі нових якостей. Застосування механізмів ієрархічного управління та розгляд процесу модернізації та розвитку ЖКГ як послідовності станів оптимальної рівноваги для кожного рівня ієрархії в кожний з дискретних моментів часу під дією фінансових надходжень як управлінь надало можливість розраховувати оптимальні екологічні та економіко-енергетичні параметри техспособів виробництва, постачання та споживання житлово-комунальних послуг на даний час та перспективу. Розраховано задачі достатньо великих розмірів, визначено оптимальні еколого-економічні параметри та сценарії розвитку ЖКГ з урахуванням заданих обмежень на обсяги фінансування експлуатації та розвитку, а також платежів за екологічне навантаження на навколишнє середовище.

Ключовi слова: модель, оптимізація екологічних параметрів, енергоефективність, рівновага, інвестиції, ЖКГ, сценарій розвитку.

Скачування:

Повний текст (PDF)