Зміст журналівПідвищення ефективності промислових газомазутних котлів

Туз В.О., д-р техн. наук, Трокоз Я.Є., Леонтьєв Г.Г., канд. техн. наук, Лебедь Н.Л., канд. техн. наук
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 4(27):24-27
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.24:697.973
Надійшла: 14.06.2011
Опубліковано: 09.11.2011

Анотація:

У теплоутилізаційний теплообмінний апарат парового котла, що працює на природному газі, надходить суміш продуктів згоряння палива і пари. Конденсацію водяних парів запропоновано здійснювати на плівці охолоджуючої води в окремій частині апарата. Важливою умовою ефективності роботи контактного апарата є врахування особливостей взаємодії потоків і діапазонів зміни робочих параметрів. Область стійкої течії плівки по стінках вертикального каналу з сітковим покриттям значно ширша порівняно з каналами, що мають гладкі стінки за умови течії плівки в межах сітчастого покриття.
У літературі практично відсутні відомості про закономірності тепловіддачі при контактній конденсації парогазових сумішей на поверхнях з сітчастим покриттям стінок каналів. Авторами представлено результати дослідження гідродинаміки плівки рідини і потоку газу в каналах з сітчастим покриттям і процесів тепловіддачі при конденсації на плівці охолоджувача, що стікає гравітаційно.
Встановлено суттєвий вплив режимних параметрів контактуючих середовищ на інтенсивність процесів. Показано, що при розрахунку процесу конденсації в апаратах контактного типу необхідно враховувати значне зниження інтенсивності тепловіддачі внаслідок наявності в зоні конденсації газів, які не конденсуються. Розрахунок апарата рекомендується виконувати за отриманими авторами залежностями.

Ключовi слова: теплообмін, масообмін, конденсація, теплообмінні апарати контактного типу, плівка рідини, канал з сітчастим покриттям стінок.

Скачування:

Повний текст (PDF)