Зміст журналівОцінка необхідних витрат та дослідження проблем фінансового забезпечення зняття з експлуатації енергоблоків АЕС України

Костюковський Б.А., канд. техн. наук, Шульженко С.В., Хмара Д.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 4(27):18-23
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.039.003
Надійшла: 26.04.2011
Опубліковано: 09.11.2011

Анотація:

Забезпечення надійного фінансування робіт по виведенню з експлуатації енергоблоків АЕС є необхідною умовою сталого функціонування та розвитку ядерно-енергетичного комплексу кожної країни, що має атомну енергетику, зокрема і України. Для ефективного вирішення питань фінансування робіт по зняттю з експлуатації, необхідно, по-перше, визначити необхідний обсяг фінансування означених робіт з урахуванням національної специфіки, по-друге, створити систему надійного забезпечення резервування відповідних коштів з мінімізацією ризиків стосовно їх достатності з урахуванням невизначеності майбутньої вартості проведення необхідних робіт, впливу інфляції, курсових ризиків тощо.
У статті зроблено аналіз і подано рекомендації стосовно резервування фінансових ресурсів для зняття з експлуатації енергоблоків вітчизняних АЕС, з урахуванням нормативних документів Міжнародного агентства атомної енергетики та міжнародної практики.
Розрахунки, виконані для двох сценаріїв розвитку атомної енергетики, дозволяють оцінити необхідний обсяг фінансових ресурсів на зняття АЕС з експлуатації. Розраховано необхідну додаткову надбавку до діючого в Україні тарифу на електроенергію від АЕС, яка надасть змогу вирішити проблему виведення їх енергоблоків з експлуатації і забезпечить сталий розвиток електроенергетики.

Ключовi слова: електроенергетика, тариф, атомна енергетика, радіоактивні відходи, відпрацьоване ядерне паливо.

Скачування:

Повний текст (PDF)