Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимізація споживання електроенергії на електричному транспорті з використанням інформації автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії

1Бітюков С.Д., 2Кузнецов В.Г., канд. техн. наук, 2Сиченко В.Г., канд. техн. наук
1Донецька залізниця, м. Донецьк
2Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В.І.Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 3(26):39-44
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 621.006.354
Надійшла: 07.04.2011
Затверджено до друку: 26.05.2011
Анотація: У системах електропостачання залізниць існують значні резерви для зниження втрат потужності за рахунок впровадження раціональних режимів системи тягового електропостачання. Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії можуть виконувати не тільки свої класичні функції, а й створювати умови для керування режимами в системах електропостачання електрифікованого транспорту.
Запропоновано цільову функцію для задачі керування режимами системи електропостачання електрифікованого транспорту, що відрізняється врахуванням залежності тарифу за спожиту електроенергію від часу, а також врахуванням надійності перемикаючих пристроїв, трансформаторів та опор контактної мережі.
На Донецькій залізниці проведено експериментальну перевірку запропонованих теоретичних положень з регулювання напруги на шинах тягових підстанцій.
Ключовi слова: тягова підстанція, напруга, автоматизована система комерційного обліку електроенергії.