Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Урахування балансово-енергетичних закономірностей у техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання

1Каплін М.І., 1Костюк В.О., 2Сидоренко В.П.
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
2АК "Київводоканал", вул. Лейпцизька, 1а, м. Київ, 01015, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 3(26):32-38
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 628.14+628.1+628.2:658
Надійшла: 12.04.2011
Затверджено до друку: 26.05.2011
Анотація: Запропоновано аналітичний спосіб урахування фізично та технічно зумовлених зв’язків між параметрами техніко-економічної моделі взаємозв’язаних мереж транспортування та розподілу електричної енергії і води систем електро- і водопостачання. Вперше показано ефективність застосування внутрішньо притаманної підсистеми допоміжних рівнянь моделей виробничого типу для забезпечення виконання умов матеріального та енергетичного балансів мережі. На прикладі гідравлічної мережі системи водопостачання описано методичні особливості врахування енергетичного балансу в техніко-економічній моделі систем із мережною структурою.
Доведено, що врахування матеріального та енергетичного балансів потокорозподілення у багатопродуктовій техніко-економічній моделі системи електро-, водопостачання дозволяє оцінити вплив технологічних, режимних та економічних факторів взаємодії мережних систем на обсяги технологічних витрат і вузлові ціни постачання води й електричної енергії.
Продемонстровано можливість визначення впливу енергетичних характеристик вузлів (напорів) на вузлові ціни та оцінки енергетичної та економічної ефективності штатних та аварійних режимів підприємства водовідведення м. Києва.
Ключовi слова: баланс енергії, гідравлічна мережа, техніко-економічна модель, мережні ціни.