Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії

Лебідь М.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 3(26):12-18
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 620.9
Надійшла: 23.05.2011
Затверджено до друку: 26.05.2011
Анотація: У зв’язку з тим, що в електроенергетичній галузі відбулися значні зміни, пов’язані з лібералізацією та глобалізацією енергетичних ринків, виникла необхідність розробки нових моделей для моделювання енергетичних ринків, які будуть враховувати нові умови їх функціонування. З урахуванням означенного у статті наведено аналіз методів моделювання ринків електроенергії. Виконано аналітичний огляд останніх закордонних публікацій, пов’язаних з моделюванням ринків електричної енергії, і в результаті виділено три основних напрямки, а саме: оптимізаційні моделі підприємства, імітаційні та рівноважні моделі ринків електричної енергії. Наведено класифікацію означених моделей за найважливішими показниками. Розглянуто економічну розрахункову модель рівноваги LIBEMOD, яка призначена і використовується для західноєвропейських ринків електроенергії. Пояснено доцільність використання того чи іншого класу моделей для різних задач, окреслено їх переваги та недоліки. Описано концепції, на яких ґрунтуються припущення, зроблені у моделях, зокрема концепція рівноваги Курно. Представлено відмінності у математичній структурі класів моделей.
Ключовi слова: ринок, електроенергія, моделювання, модель, конкуренція.