Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії

1Блінов І.В., канд. техн. наук, 2Попович В.І.
1Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна
2НКРЕ України, вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 3(26):5-11
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 621.316
Надійшла: 11.05.2011
Затверджено до друку: 26.05.2011
Анотація: Сучасний етап розвитку оптового ринку електричної енергії України пов’язаний із впровадженням ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електроенергії (РДДБ). Для розуміння і практичної реалізації усіх процесів, що протікають на РДДБ, визначення та опису ролей і функцій, притаманних різним його учасникам, необхідна розробка рольової моделі РДДБ, що ґрунтується на методології об’єктно-орієнтованого моделювання (UMM UN/CEFACT).
В статті наведено гармонізовану рольову модель європейського ринку електроенергії, розроблену із використанням методології UMM, яка є основою для побудови рольових моделей та детального опису функціонування сегментів ринку електроенергії. Така модель є засобом формального визначення ролей і зон, що використовуються в бізнес-процесах на ринку електроенергії.
Розроблена модель надає змогу проводити аналіз діяльності сторін та їх ролей у межах певних зон європейського ринку електроенергії і може використовуватися при визначенні ролей та основних процесів на РДДБ, полегшуючи її впровадження в Україні. Крім того, використання понять та опис основних бізнес-процесів відповідно до гармонізованої рольової моделі європейського ринку електроенергії дозволяє полегшити інтеграцію РДДБ України з європейським ринком електроенергії у майбутньому, а також забезпечити практичну реалізацію процесів інформаційного обміну на існуючому ринку електроенергії України за рахунок використання стандартизованих інформаційно-технологічних систем керування цим ринком.
Ключовi слова: гармонізована рольова модель, ринок двосторонніх договорів та балансуючий ринок електроенергії, об’єктно-орієнтоване моделювання.