Зміст журналівМоделювання режимів роботи системи АРЧП зі споживачами-регуляторами

Дрьомін І.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 2(25):5-10
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.316.726
Надійшла: 07.04.2011
Опубліковано: 13.04.2011

Анотація:

Використання споживачів-регуляторів у системі автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП) вимагає проведення додаткових досліджень з метою визначення параметрів відповідних законів регулювання, що обумовлено технологічними відмінностями від АРЧП з регулюючими генераторами (насамперед, за інерційними характеристиками). Для цього в роботі проведено порівняльний аналіз якості регулювання при використанні основних законів регулювання: пропорційного, пропорційно-диференціального (ПД) і пропорційно-інтегрально-диференціального (ПІД).
Дослідження здійснено шляхом чисельного моделювання АРЧП ОЕС України з аварійним збуренням. Ефективність законів регулювання визначалася на основі аналізу прийнятих показників якості регулювання (максимальне відхилення частоти, тривалість перехідного процесу і його характер, наявність статизму).
Встановлено, що використання пропорційного закону недоцільне через коливальний характер перехідного процесу і перевищення граничного значення максимального відхилення частоти. Найбільш ефективним є ПД-закон – при його використанні АРЧП задовольняє вимогам ENTSO-E та по всіх параметрах перевершує найбільш ефективну конфігурацію АРЧП з регулюючими генераторами. ПІД-закон є менш ефективним, ніж ПД-закон, однак може бути доцільним для забезпечення стійкості системи.

Ключовi слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, закон регулювання, споживач-регулятор.

Скачування:

Повний текст (PDF)