Зміст журналівЕнергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання

Білодід В.Д., канд. техн. наук, Куц Г.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 2(25):32-39
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 621.91
Надійшла: 07.04.2011
Опубліковано: 13.04.2011

Анотація:

Розглянуто рівні використання горючих вторинних енергетичних ресурсів (ГВЕР) та визначено прямі витрати енергоресурсів на їх підготовку для спалювання в енергетичних установках. За станом 2009 р. загальний обсяг виходу ГВЕР складав 9317,3 тис. т у.п., з якого використано власними споживачами 8059 (86,5 % від обсягу виходу), втрати склали 1258,3 (13,5 %). За окремими видами ГВЕР втрати складають: доменний газ – 450,5 тис. т у.п. (7,58 % від загального обсягу виходу), конвертерний газ – 397,7 (98,39 %), феросплавний газ – 153,1 (66,42 %), відходи лісозаготівлі та деревообробки – 28,5 (22,82 %), чорний луг використовується в повному обсязі.
Прямі витрати енергоресурсів на підготовку зазначених видів ГВЕР до спалювання незначні й складають: для доменного газу – 3,77 кг у.п./т у.п., (доменний газ приведено до умовного через його теплоту згорання), конвертерного газу – 1,2 і феросплавного – 1,64. З урахуванням структурних змін у виробництвах, які є джерелами ГВЕР, було проведено оцінку можливого їх використання на найближчу перспективу.
Наведено дані щодо затрат енергії на отримання водню з використанням різних відомих технологій. Ці затрати значно перевищують його енергетичну спроможність. За даними проведеного аналізу сумарні витрати енергоресурсів на одержання 1 тонни водню, приведені до 1 т у.п., знаходяться у межах 1,6...5,1 т у.п.

Ключовi слова: горючі вторинні енергоресурси, доменний газ, конвертерний газ, феросплавний газ, водень.

Скачування:

Повний текст (PDF)