Зміст журналівЕнергетичний потенціал окремих видів альтернативного палива та оцінка енерговитрат на їх підготовку для прямого спалювання в котлоагрегатах

Білодід В.Д., канд. техн. наук, Куц Г.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 1(24):32-39
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 621.91
Надійшла: 01.11.2010
Опубліковано: 17.03.2011

Анотація:

Проведено аналіз та надано оцінку можливого енергетичного потенціалу окремих альтернативних видів палива, прямих витрат енергоресурсів на їх видобуток, виробництво та підготовку до спалювання в котлоагрегатах. Розглянуто такі види палива: торф, відходи лісозаготівель, відходи рослинної сільськогосподарської біомаси, шахтний метан.
Загальний енергетичний потенціал зазначених видів палива за оптимальним варіантом складає 8200 тис. т у.п., у тому числі торф паливний – 1700, відходи деревини – 1700, солома зернових культур – 3800, шахтний метан – 1000.
Прямі витрати енергоресурсів на видобуток та підготовку альтернативних видів палива, приведених до 1 т у.п., такі: торф кусковий – 23,9 кг у.п.; торф фрезерний – 49,7; торф’яні брикети – 143,5; солома у тюках – 31,0; солома у брикетах – 170; солома у гранулах – 238,3; деревина за умови її газифікації – 240,8; шахтний метан – 151,0. Отримані величини прямих енергетичних витрат на підготовку альтернативних видів палива до спалювання за винятком торфу кускового в цілому перевищують аналогічні показники для його традиційних видів.

Ключовi слова: альтернативні види палива, енергетичний потенціал, енергетичні витрати, енергетична ефективність.

Скачування:

Повний текст (PDF)