Зміст журналівМожливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею

Дубровський В.В., канд. техн. наук, Підвисоцький О.М., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 1(24):40-45
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.644:502.3
Надійшла: 23.11.2010
Опубліковано: 17.03.2011

Анотація:

Метою даної роботи є аналіз можливостей та шляхів підвищення ефективності охолодження води в градирнях при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею.
Як показали проведені раніше експериментальні дослідження теплообміну води з оточуючим повітрям, нанесення сферичних лунок на листи зрошувача істотно підвищує інтенсивність тепловіддачі та відповідно ступінь охолодження води. Залежно від розмірів сферичних лунок на поверхні, по якій стікає вода, та гідродинамічних режимів течії тепловіддача збільшується у порівнянні з гладкою поверхнею у 1,5 ... 3 рази.
На основі отриманої емпіричної формули для безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі (числа Нусельта) виконано аналіз впливу різних факторів на інтенсифікацію процесу теплообміну плівки води, що стікає, з оточуючим повітрям. Наведено приклади розрахунків ступеня охолодження води при течії по профільованій поверхні зі сферичними лунками, яка забезпечує найкращі результати за інтенсивністю охолодження.
У статті робиться висновок про те, що на ступінь охолодження технологічної рідини при плівковій течії по профільованій поверхні найбільший вплив (у порівнянні з гладкою поверхнею) чинить відносна швидкість взаємодіючих фаз.
Як показують розрахунки, залежно від вимог до конструкції при проектуванні градирні, одні й ті ж результати за ступенем охолодження води можуть бути отримані різними способами. Вибір варіанту рішення визначається в остаточному підсумку економічними міркуваннями.

Ключовi слова: інтенсифікація теплообміну, профільована поверхня, сферичні лунки, градирня.

Скачування:

Повний текст (PDF)