Зміст журналівМежі економічної доцільності централізації та децентралізації теплопостачання

Дубовський С.В., д-р техн. наук, Бабін М.Є., Левчук А.П., канд. техн. наук, Рейсіг В.А., д-р техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 1(24):26-31
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 620:621.31
Надійшла: 15.02.2011
Опубліковано: 17.03.2011

Анотація:

Представлено результати порівняльного техніко-економічного аналізу варіантів створення сучасних систем централізованого та децентралізованого (поквартирного) теплопостачання районів житлової забудови населених пунктів на основі газових водогрійних котлів у широкому діапазоні зміни цін на природний газ. З метою усунення впливу факторів, обумовлених недосконалістю існуючої системи ціноутворення на природний газ, порівняння систем проведено за критерієм питомої вартості життєвого циклу (ВЖЦ), що включає інвестиційні та експлуатаційні витрати у теплоджерела, теплові та газові мережі району. Розглянуто найбільш сучасні технологічні рішення індивідуальних і районних систем теплопостачання, включаючи створення індивідуальних теплових і газорозподільних пунктів, попередньо ізольованих теплотрас. Встановлено, що сучасні системи централізованого теплопостачання кращі при щільностях теплових навантажень району 0,11…0,18 МВт/га (3 поверхи і вище) і їх ефективність зростає з ростом цін на природний газ. Для малоповерхової житлової забудови (1–3 поверхи) з теплощільністю нижче 0,1 МВт/га кращі системи поквартирного теплопостачання на базі комбінованих котлів та опалювальних котлів з тепловим акумулятором гарячого водопостачання.

Ключовi слова: централізоване теплопостачання, індивідуальне теплопостачання, теплощільність, ГВП, газ, котли.

Скачування:

Повний текст (PDF)