Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі країни для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):41-47
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 621.644:502.3
Надійшла: 08.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: Об’єкти газотранспортної системи (ГТС) країни є джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу, майже 95 % з яких — газоподібні речовини, такі як парникові гази, оксиди азоту та вуглецю, неметанові летючі органічні сполуки. У той же час українська ГТС має суттєвий потенціал скорочення шкідливих викидів.
До найефективніших технологій, застосування яких при транспортуванні природного газу дає можливість знизити викиди в атмосферу, належать оновлення парку газоперекачувальних агрегатів шляхом заміни застарілих газотурбінних агрегатів на сучасні, які мають привод з ККД не нижче 36 %, «сухий» компресор та електричну систему запуску; приєднання ліній продувки компресорів газоперекачувальних агрегатів до системи подачі паливного газу для використання в якості палива технологічного газу, який зазвичай скидається в атмосферу; заміни лінійних кранів та кранів обв’язки компресорних станцій; впровадження комп’ютерних систем оперативної діагностики газоперекачувальних агрегатів та керування режимами роботи ГТС з урахуванням поточного технічного стану компресорного обладнання.
Виконано оцінку впливу на вартість магістрального транспортування природного газу впровадження сучасних технологій при різних рівнях платежів за викиди шкідливих речовин в атмосферу, визначено динаміку змін обсягів викидів парникових газів від об’єктів газової промисловості при різних темпах проведення заміни застарілого компресорного обладнання.
Ключовi слова: газотранспортна система, парникові гази, зниження викидів в атмосферу, платежів за викиди шкідливих речовин.