Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі країни для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):41-47
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 621.644:502.3
Надійшла: 08.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: Об’єкти газотранспортної системи (ГТС) країни є джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу, майже 95 % з яких — газоподібні речовини, такі як парникові гази, оксиди азоту та вуглецю, неметанові летючі органічні сполуки. У той же час українська ГТС має суттєвий потенціал скорочення шкідливих викидів.
До найефективніших технологій, застосування яких при транспортуванні природного газу дає можливість знизити викиди в атмосферу, належать оновлення парку газоперекачувальних агрегатів шляхом заміни застарілих газотурбінних агрегатів на сучасні, які мають привод з ККД не нижче 36 %, «сухий» компресор та електричну систему запуску; приєднання ліній продувки компресорів газоперекачувальних агрегатів до системи подачі паливного газу для використання в якості палива технологічного газу, який зазвичай скидається в атмосферу; заміни лінійних кранів та кранів обв’язки компресорних станцій; впровадження комп’ютерних систем оперативної діагностики газоперекачувальних агрегатів та керування режимами роботи ГТС з урахуванням поточного технічного стану компресорного обладнання.
Виконано оцінку впливу на вартість магістрального транспортування природного газу впровадження сучасних технологій при різних рівнях платежів за викиди шкідливих речовин в атмосферу, визначено динаміку змін обсягів викидів парникових газів від об’єктів газової промисловості при різних темпах проведення заміни застарілого компресорного обладнання.
Ключовi слова: газотранспортна система, парникові гази, зниження викидів в атмосферу, платежів за викиди шкідливих речовин.