Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Річна ефективність використання палива індивідуальними газовими котлами

Бабін М.Є., Григор'єв Р.В., Дубовський С.В., Левчук А.П.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):34-40
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.182
Надійшла: 16.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: У статті обґрунтовано актуальність коректної оцінки середньорічної ефективності використання палива в індивідуальних системах теплопостачання на основі газових котлів, що широко використовуються в Україні. На основі аналізу літературних даних встановлено, що циклічний режим роботи малих котлів супроводжується значним зниженням економічності через наявність додаткових втрат — теплових втрат експлуатаційної готовності. Тому оцінювання середньорічної ефективності використання палива такими котлами за паспортним значенням теплового ККД слід вважати неприпустимим. Через відсутність у технічних стандартах України вимог щодо обов’язкового визначення та представлення даних про додаткові втрати експлуатаційної готовності запропоновані формули для орієнтовних розрахунків таких втрат. Висновки щодо сезонної ефективності використання палива побутовими котлами в архітектурно-кліматичних умовах України свідчать про те, що цей показник може змінюватися у межах 50–79 %, залежно від ступеню технологічної досконалості котла. Крім того, зроблений висновок про те, що в Україні необхідно запровадити гармонізовані міжнародні стандарти визначення економічності побутових котлів за показником середньорічної ефективності використання палива, а також обов’язково зазначати у паспортних характеристиках фактичні значення втрат експлуатаційної готовності.
Ключовi слова: середньорічна, втрати, індивідуальна, система, сезонні, теплопостачання, газ, котли, експлуатаційна, готовність.