Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах

Макаров В.М., Перов М.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):30-33
Рубрика: Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
УДК: 622.23.002.5
Надійшла: 01.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: В Україні видобуток вугілля здійснюється за несприятливої структури шахтного фонду. Переважають підприємства з обмеженими виробничими можливостями через вузькі місця в технологічних ланках, а також складними умовами розробки, які не завжди дозволяють ефективно застосовувати високопродуктивну техніку. Такий стан посилюється гострою нестачею обігових коштів для технічного переозброєння і заміни зношеного очисного, прохідницького, транспортного і стаціонарного обладнання.
Вихід вугільної промисловості з кризи може бути досягнутий за рахунок нарощування обсягів видобутку в результаті ефективного запровадження механізованих комплексів, тобто істотного підвищення навантажень на очисні вибої з використанням техніки нового технічного рівня.
У результаті технічне переоснащення шахт передбачає приріст обсягів видобутку вугілля на 20–30 млн т, скорочення кількості очисних вибоїв на 30–40 %, зменшення питомих витрат електроенергії на видобувних ділянках в 1,3–1,6 раза, результатом чого стане економія матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів. Витрати капітальних вкладень, необхідних на технічне переоснащення шахт, складають близько 7–13 млрд грн (2–4 млрд грн на рік). Крім того, унаслідок запровадження оптимального складу очисних комплексів підвищиться якість видобутого вугілля — зокрема, знизиться зольність.
Ключовi слова: шахта, капіталовкладення, технічне переоснащення, видобувна техніка, енергозбереження, якість вугілля.