Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Потенціал енергозбереження у цементній промисловості

Симборський А.І., канд. екон. наук, Станиціна В.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):25-29
Рубрика: Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
УДК: 666.94.012.3
Надійшла: 13.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: Визначення потенціалів енергозбереження має велике значення для оцінювання рівнів енергоспоживання та енергозбереження в галузях народного господарства на перспективний період.
Розрізняють поняття теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного потенціалів енергозбереження. У статті визначено методичні підходи для розрахунків потенціалів енергозбереження на галузевому рівні.
Досвід промислово розвинених країн свідчить про те, що в цементній промисловості найбільш економічними за витратами тепла є печі, які використовують сухий спосіб виробництва клінкеру: вони споживають майже вдвічі менше палива, ніж ті, які застосовують мокрий спосіб. Незначна частка (15 %) виробництва сухим способом у цементній промисловості України зумовлює вищий рівень середньозважених питомих витрат палива на тонну клінкеру порівняно з промислово розвиненими країнами світу. Тому поліпшення структури виробництва цементу за рахунок збільшення обсягів його виробництва сухим способом сприятиме не тільки підвищенню ефективності роботи цементних заводів, а й значній економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі.
З 2006 року в Україні розпочалася модернізація заводів з метою переведення їх на сухий спосіб виробництва. За нашими розрахунками, у результаті запровадження цього способу потенціал енергозбереження на цементних заводах України у 2015 році може скласти 691,5 тис. т у. п.
Ключовi слова: цементна промисловість, клінкер, енергоресурси, потенціал енергозбереження.