Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Потенціал енергозбереження у цементній промисловості

Симборський А.І., канд. екон. наук, Станиціна В.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):25-29
Рубрика: Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
УДК: 666.94.012.3
Надійшла: 13.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: Визначення потенціалів енергозбереження має велике значення для оцінювання рівнів енергоспоживання та енергозбереження в галузях народного господарства на перспективний період.
Розрізняють поняття теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного потенціалів енергозбереження. У статті визначено методичні підходи для розрахунків потенціалів енергозбереження на галузевому рівні.
Досвід промислово розвинених країн свідчить про те, що в цементній промисловості найбільш економічними за витратами тепла є печі, які використовують сухий спосіб виробництва клінкеру: вони споживають майже вдвічі менше палива, ніж ті, які застосовують мокрий спосіб. Незначна частка (15 %) виробництва сухим способом у цементній промисловості України зумовлює вищий рівень середньозважених питомих витрат палива на тонну клінкеру порівняно з промислово розвиненими країнами світу. Тому поліпшення структури виробництва цементу за рахунок збільшення обсягів його виробництва сухим способом сприятиме не тільки підвищенню ефективності роботи цементних заводів, а й значній економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі.
З 2006 року в Україні розпочалася модернізація заводів з метою переведення їх на сухий спосіб виробництва. За нашими розрахунками, у результаті запровадження цього способу потенціал енергозбереження на цементних заводах України у 2015 році може скласти 691,5 тис. т у. п.
Ключовi слова: цементна промисловість, клінкер, енергоресурси, потенціал енергозбереження.