Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва

1Маляренко О.Є., канд. техн. наук, 2Тесленко О.І., канд. техн. наук
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
2ТОВ "Інститут проблем екології та енергозбереження", вул. Котовського 11, м. Київ, 04060, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):19-24
Рубрика: Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
УДК: 662.74-012.3:658.26
Надійшла: 07.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: У статті розглянуто один із методів оцінки енергетичної ефективності виробництва на основі методики розрахунку повної енергоємності продукції. На коксохімічному підприємстві передбачається впровадження нового технологічного устаткування із заміщенням традиційного способу гасіння коксу ефективнішим, що дозволить максимально використовувати всі види вторинних енергетичних ресурсів (горючі, теплові, надлишкового тиску), модернізувати енергетичне устаткування, значно змінити структуру споживання палива, вироблення теплової та електричної енергії. При цьому частка власного вироблення енергоносіїв за рахунок вторинних енергоресурсів перевищить 50 %, що дасть можливість значно збільшити обсяг продажу коксового газу стороннім споживачам. Представлені результати аналізу ефективності енерговикористання за три роки в окремих цехах коксохімічного виробництва дають можливість виявити конкретні ділянки з невисоким рівнем енергетичної ефективності, конкретизувати об’єкт глибшого енергетичного обстеження — устаткування конкретних цехів підприємства і демонструють кількісний вплив використання вторинних енергетичних ресурсів на енергоємність виготовлення окремих продуктів коксохімічного виробництва, а також на структуру енергоспоживання підприємства в цілому.
Ключовi слова: енергетична ефективність, пряма і повна енергоємність продукції, вторинні енергоресурси, модернізація устаткування.