Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Вплив на стан та розвиток національної електроенергетики впровадження «зеленого тарифу» та нової моделі ринку електроенергії в Україні

Костюковський Б.А., канд. техн. наук, Нечаєва Т.П., Парасюк Н.В., Шульженко С.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):13-18
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 338.242:338.516:621.31
Надійшла: 01.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: У статті наведені результати аналізу основних задач, які на сьогодні існують в електроенергетиці країни, з точки зору впливу нової моделі ринку електроенергії на можливість їх вирішення.
Першою задачею є створення реального конкурентного середовища на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України, без чого впровадження моделей регулювання діяльності в електроенергетиці, побудованих на ринкових принципах, не має жодного сенсу, а лише ускладнює процеси управління та ведення господарчої діяльності в галузі.
Друга задача фінансового оздоровлення галузі пов’язана з необхідністю зміни цінової та тарифної політики, яка проводиться на державному рівні практично в усіх галузях ПЕК.
Третя задача залучення інвестицій у традиційну енергетику є ключовою з точки зору можливості забезпечення надійної та ефективної роботи електроенергетичного комплексу країни у перспективі.
Також висвітлено проблеми, пов’язані з можливим негативним впливом на структуру та режими функціонування традиційної електроенергетики, що виникають унаслідок реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії.
Ключовi слова: електроенергетика, ринок електроенергії, тариф, модель ринку електроенергії, відновлювальні джерела виробництва електроенергії.