Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії

Кириленко О.В., академік НАН України, Блінов І.В., Парус Є.В.
Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 3(23):5-12
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 339.17:339.33:621.31
Надійшла: 03.09.2010
Затверджено до друку: 18.10.2010
Анотація: Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній галузі України сьогодні пов’язаний насамперед з впровадженням нової конкурентної моделі оптового ринку електричної енергії — ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії (РДДБ). Одним із основних заходів забезпечення функціонування ринкового механізму формування оптових цін на купівлю-продаж електричної енергії є проведення аукціонів.
У статті наведено математичний опис та визначено особливості проведення аукціонів електричної енергії. Запропоновано спосіб визначення переможців аукціону як елемента біржі електричної енергії РДДБ України та визначено обмежуючі чинники, що впливають на результати торгів.
Розроблений спосіб проведення аукціону електричної енергії дозволяє реалізувати конкурентний відбір виробників та постачальників електричної енергії, що є учасниками РДДБ України, за наступними критеріями: максимізація сумарної вартості виграшних лотів покупців активної потужності, мінімізація сумарної вартості виграшних лотів продавців активної потужності; мінімізація дисбалансу між задоволеним попитом та пропозицією на електричну енергію.
Ключовi слова: ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок електричної енергії, біржа, аукціон електричної енергії.