Зміст журналівСтруктурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України

Євтухова Т.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 2(22):39-44
Рубрика: Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
УДК: 620.621.31
Надійшла: 02.06.2010
Опубліковано: 08.07.2010

Анотація:

На базі положень теорії багаторівневих ієрархічних систем та теорії управління великими системами, запропоновано структурно-функціональну схему системи управління енергозбереженням у ЖКГ України, яка враховує підсистему споживання житлово-комунальних послуг як невід’ємну складову ієрархічної системи управління, та на всіх ієрархічних рівнях якої визначено адміністративно-організаційні, енергоекономічні, енерготехнологічні та енергоекологічні стратифікаційні гілки управління. Показано, що за своїми структурно-функціональними властивостями питання управління енергозбереженням у ЖКГ України відносить до класу задач програмно-адаптивного екстремального управління, де до основної мети управління – енергозбереження додається ще одна екстремальна мета – досягнення результату економічно-доцільними з організаційно-технічної точки зору заходами. Запропоновано оригінальний алгоритм розв’язання задачі екстремального управління енергозбереженням у ЖКГ України як задачі математичного програмування із застосуванням процедур и декомпозиції задачі на низку простіших та подальшої кусочно-лінійної апроксимації технологічних параметрів і параметрів управління.

Ключовi слова: ЖКГ, ієрархічна система управління енергозбереженням, структурно-функціональні схеми, стратифікаційні гілки управління.

Скачування:

Повний текст (PDF)