Зміст журналівМетодика ранжування шахт України за перспективністю

Макаров В.М., https://orcid.org/0000-0003-1068-5923 ,
Перов М.О., https://orcid.org/0000-0002-0654-5648 ,
Макортецький М.М., https://orcid.org/0000-0003-4995-4879 ,
Новицький І.Ю., https://orcid.org/0000-0002-3304-7492
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 2(22):26-30
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 338.27:622.33
Надійшла: 27.05.2010
Опубліковано: 08.07.2010

Анотація:

З огляду на те, що вугільна промисловість України не в змозі функціонувати без фінансування з боку держави, а коштів, що виділяються з бюджету, вкрай недостатньо для нормальної роботи вугільної галузі, актуальним є питання ефективного розподілу й використання бюджетного фінансування, зокрема, капітальних вкладень між окремими шахтами.
Проблеми розподілу бюджетних коштів між шахтами в Україні зазвичай розв’язуються в «ручному» режимі і не розглядаються комплексно. Кошти, які виділяються вугільній галузі протягом останніх років не розв’язують основного завдання, а саме – збільшення видобутку вугілля і покращення його якості.
Розроблена методика ранжування вугільних шахт призначена для визначення перспективності вугільних шахт України з врахуванням техніко-технологічних, економічних, якісних, природно-екологічних та соціальних факторів.
Запропонована методика дає змогу підійти до оцінки конкретного вугільного підприємства диференційовано, оцінюючи його як за кожним коефіцієнтом окремо, так і за інтегральним показником у цілому. Вона дозволяє обґрунтовано підходити до розподілу бюджетних коштів, які виділяються на підтримку і розвиток вуглевидобувних підприємств, а також дає змогу потенційним інвесторам попередньо оцінити та зробити висновки щодо об’єкта майбутнього інвестування.

Ключовi слова: капіталовкладення, ранжування, перспективність, методика, шахта вугільна.

Скачування:

Повний текст (PDF)