Зміст журналівОптимізаційні моделі прогнозування потреби в енергоресурсах на основі синтезу методів формування перспективного міжгалузевого та паливно-енергетичного балансів з урахуванням екологічних обмежень

Рубан-Максимець О.О., https://orcid.org/0000-0002-7018-5122
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 2(22):12-17
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 620.9
Надійшла: 31.05.2010
Опубліковано: 08.07.2010

Анотація:

Розглянуто проблему прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси в сучасних умовах швидкого розвитку світових інтеграційних процесів.
Запропонований новий підхід до розробки прогнозів потреби в енергоресурсах дозволяє враховувати вплив різноманітних факторів (розвитку галузей економіки, ефективності використання ресурсів, потреби секторів кінцевого споживання в паливно-енергетичних ресурсах, ефективності використання експорту, імпорту та власного виробництва, очікуваного рівня життя населення та ін.) на прогноз і базується на синтезі методів формування перспективного міжгалузевого та паливно-енергетичного балансів з урахуванням екологічних обмежень.
У рамках запропонованого підходу представлено загальні принципи побудови оптимізаційних моделей визначення перспективної потреби в енергоресурсах, наведені базова оптимізаційна модель прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси та можливі напрями її трансформації залежно від постановки задачі, вхідної інформації та додаткових обмежень.

Ключовi слова: міжгалузевий баланс, модель, паливно-енергетичні ресурси, паливно-енергетичний баланс, прогноз.

Скачування:

Повний текст (PDF)