Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Структурна будова та розрахункові основи економіко- математичної моделі двомережної системи транспортування й розподілу енергетичних продуктів підприємства водопостачання і водовідведення

1Костюк В.О., канд. техн. наук, 1Каплін М.І., 1Загурський В.Г., 2Сидоренко В.П.
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
2АК "Київводоканал", вул. Лейпцизька, 1а, м. Київ, 01015, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 1(21):54-58
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 628.14+628.1+628.2:658
Затверджено до друку: 18.03.2010
Анотація: Показано можливості побудови балансово-оптимізаційної моделі виробничого типу для розрахунків взаємопов'язаних процесів розподілу енергетичних продуктів — води і електричної енергії. Запропоновано структуровані моделі елементів мереж транспортування й розподілу енергетичних продуктів, призначені для створення багатопродуктової економіко-математичної моделі взаємозв'язаних мережних систем. Визначено множину параметрів розроблених структурованих об'єктів і виявлено їх зв'язок з системою понять моделей виробничого типу.
Моделі вузла і лінії будуються на основі системи рівнянь матеріального балансу, що описують потоко- розподіл мережі. Рівняння записано у формі балансових співвідношень для обсягів виробітку і перетворення специфічних потокових продуктів. Обсяги цих продуктів є змінними інтенсивностями технологічних способів моделі виробничого типу. Визначальною особливістю запропонованого подання є забезпечення вимог до структури технологічного способу моделей виробничого типу.
Запропоновані моделі елементів мереж узагальнюють подання взаємозв'язаних мережних систем транспортування й розподілу енергоносіїв різних видів в економіко-математичних моделях енергетичних систем.
Ключовi слова: взаємозв'язані мережі, багатопродуктова модель виробничого типу, структуровані елементи мереж.