Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Показники енергоекономічного аналізу для визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у багатопродуктових виробництвах промислової продукції

Маляренко О.Є., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 1(21):40-46
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 620.9:66
Затверджено до друку: 18.03.2010
Анотація: Розглянуто показники енергетичної ефективності, які можуть бути використані при аналізі ефективності енерговикористання у багатопродуктовому виробництві продукції (розрахунок ККД складних виробництв, визначення повних енергетичних витрат за методикою розрахунку технологічного паливного числа та повної енергоємності продукції). Зроблено порівняння методик розрахунку ТПЧ та повної енергоємності продукції. Надано розвиток методичного підходу до розрахунку повної енергоємності продукції в роботах науковців ІЗЕ НАН України щодо виробництв чорної металургії та нафтопереробки. Проаналізовано існуючі методичні підходи до розподілу спільних енерговитрат багатопродуктового виробництва продукції та запропоновано комбінований спосіб: пропорційно масовому виходу та теплотворній здатності палив (оскільки продукція є паливом — кокс і коксовий газ). У хімічних цехах одержується низка хімічних продуктів шляхом очищення коксового газу. Надано результати розрахунку повної енергоємності кількох видів продукції багатопродуктового виробництва коксохімічної промисловості: коксу, коксового газу, кам'яновугільної смоли, сульфату амонію, сірчаної кислоти, бензолу.
Ключовi слова: енергетична ефективність, повна енергоємність продукції, розподіл спільних енерговитрат, багатопродуктове виробництво.