Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Моделювання показників техніко-економічної ефективності централізованих систем теплопостачання з водогрійними котлами

Нікітін Є.Є., канд. техн. наук
Інститут газу НАН України, вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 1(21):32-39
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 620:621.31
Затверджено до друку: 18.03.2010
Анотація: Слід відзначити, що сучасний стан комунальної енергетики характеризується низкою проблем, головними з яких є безперервний ріст цін на природний газ, значний фізичний знос та низький рівень енергетичної ефективності обладнання, незадовільна якість послуг теплопостачання, а також відключення окремих споживачів від централізованих теплових мереж.
Виконано аналіз робіт з питання техніко-економічної ефективності систем теплопостачання, в якому відзначається, зокрема, що одним з ключових питань є встановлення справедливих цін на енергоресурси.
На підставі розглядання енергетичного балансу та теплогідравлічного розрахунку централізованих систем теплопостачання з водогрійними котлами, що працюють на природному газі, розроблено методику оцінки взаємозв'язку між показниками економічної, енергетичної ефективності, цінами на енергоресурси, конструктивними та експлуатаційними характеристиками.
На прикладі найпростішої системи теплопостачання виконано чисельне моделювання впливу таких факторів, як відключення окремих теплових споживачів від мережі, вартість палива, електроенергії та теплової енергії, що відпускається, величини теплових втрат у мережах, питомої довжини теплових мереж та ККД теплового джерела на показники енергетичної ефективності та рентабельність виробництва теплової енергії. Обчислені критичні значення параметрів, що впливають, при яких забезпечується нульовий рівень рентабельності виробництва теплової енергії за існуючої вартості на природний газ та електричну енергію.
Результати дослідження можуть бути використані для проведення техніко-економічного та фінансового аналізу різних варіантів систем теплопостачання.
Ключовi слова: техніко-економічна ефективність централізованих систем теплопостачання.