Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Застосування системи «Піраміда-V» для розв'язання задач прогнозування розвитку газової галузі України

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук, Спітковський А.І., канд. біол. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 1(21):25-31
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 621.6
Затверджено до друку: 18.03.2010
Анотація: На сучасному етапі енергетичний сектор економіки України знаходиться під впливом процесів глобалізації і лібералізації ринків паливно-енергетичних ресурсів, посилення негативного впливу на довкілля та збільшення жорсткості екологічних обмежень і вимог. У цих умовах для визначення пріоритетності організаційних, економічних та технічних заходів забезпечення сталого розвитку як вітчизняного паливно-енергетичного комплексу в цілому, так і окремих його галузей, зокрема газової промисловості, в Інституті загальної енергетики НАН України створено систему «Піраміда-V».
Однією із складових «Піраміда-V» є підсистема «Матриця», яка дозволяє із застосуванням набору засобів лінійного програмування GLРК розв'язувати задачі лінійного програмування з булевими змінними, до класу яких належить задача прогнозування розвитку газової галузі. У «Матриці» реалізована оновлена модель прогнозування розвитку системи газопостачання країни, яка враховує особливості ринкової економіки та вимоги мінімізації негативного впливу на довкілля.
З використанням розроблених програмних засобів була розрахована вартість транспортування та закачування/відбору природного газу для конкретних умов кожного компресорного цеху українських магістральних газопроводів та сформовано прогноз реконструкції об'єктів української газотранспортної системи.
Ключовi слова: система газопостачання, прогнозування розвитку, оптимізаційна модель, програмно-інформаційні засоби.