Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимізація напрямів та термінів впровадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у теплопостачанні

Дубовський С.В., д-р техн. наук, Соколовська І.С.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 1(21):17-24
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 621.311:006.07
Затверджено до друку: 18.03.2010
Анотація: Впровадження стандартів щодо ефективності енергоустаткування — один з найдієвіших напрямів реалізації енергозбереження у сфері теплоенергетики, де більшість устаткування потребує заміни. Надавати чинності новим стандартам має сенс, якщо для цього існують реальні умови. Модернізація теплогенерувального обладнання потребує значних коштів і не може здійснюватись одночасно у всій галузі. Тому необхідно розроблювати сценарії найбільш економічно вигідного впровадження нового устаткування з визначенням порядку оновлення за потужністю й у часі за умови обмежених інвестицій. Розроблено нову методику та запропоновано узагальнений підхід до економічного оцінювання оптимальних напрямів та послідовності впровадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у сфері теплопостачання з урахуванням економічних, екологічних та соціальних аспектів на прикладі модернізації парку водогрійних котлів на природному газі.
Ключовi слова: теплопостачання, водогрійні котли, стандарти, економічний ефект, оцінювання ефективності, оптимізація.