Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Основи організації автоматичної системи регулювання частоти і потужності на базі споживачів-регуляторів

Кулик М.М., академік НАН України, Дрьомін І.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2010, 1(21):5-10
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.311.661
Затверджено до друку: 18.03.2010
Анотація: В ОЕС України відсутня автоматична система регулювання частоти і потужності, наявність якої є необхідною умовою приєднання української енергосистеми до європейської.
На відміну від більшості країн в ОЕС України систему АРЧП необхідно будувати не на традиційних принципах (компенсація небалансу потужності в енергосистемі збільшенням генерації), а на основі використання системних споживачів-регуляторів (компенсація небалансу потужності зменшенням електроспоживання).
Електричні генератори тепла доцільно використовувати як системні споживачі-регулятори, а саме, теплонасосні станції та термери з акумуляторами тепла, що дає можливість забезпечити ефективне теплопостачання навіть при значних перервах у постачанні електроенергії.
Розроблено та апробовано математичну модель системи АРЧП, побудовану на основі термоелектричних споживачів-регуляторів. Модель забезпечує можливість досліджувати перехідні аварійні процеси в енергосистемі при роботі АРЧП із зазначеною структурою. В результаті моделювання виявляються закони регулювання та параметри системи, які при мінімальних витратах забезпечують її необхідні показники і характеристики.
АРЧП із запропонованою структурою за основними характеристиками (обсяги необхідних капіталовкладень, швидкодія, точність регулювання частоти, економічність та ін.) значно переважає системи аналогічного призначення, побудовані на традиційних принципах.
Ключовi слова: автоматична система, регулювання частоти, споживач-регулятор, швидкодія, точність, капіталовкладення.